stan produktów

Publikacja z dotacji z MKiDN

Muzeum otrzymało z MKiDN dotację na publikację książki. Część egzemplarzy była przeznaczona na bezpłatne przekazanie instytucjom w ramach promocji, a część na sprzedaż. Pytanie dotyczy przeksięgowań na koniec roku w związku z wydaną publikacją. Instytucja nie używa kont zespołu 5. Dokonano następujących księgowań:

 1. Faktura za publikację od wydawnictwa:
  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”,
  • Ma 300 „Rozliczenie zakupu”.
 2. Przyjęcie publikacji do magazynu:
  • Wn 600 „Produkty gotowe i półprodukty”,
  • Ma 490 „Rozliczenie kosztów”.
 3. Rozchód produktów z magazynu według kosztu wytworzenia, w związku ze sprzedażą:
  • Wn 701 „Koszt sprzedanych produktów”,
  • Ma 600 „Wyroby gotowe i półprodukty”.

Pojawiły się następujące wątpliwości:
Co przeksięgować na konto 490 „Rozliczenie kosztów” na koniec roku — czy ma to być saldo konta 701 „Koszt sprzedanych produktów”?
Jak wykazać zmianę stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat?