status samorządowej jednostki organizacyjnej

Czy samorządowa instytucja kultury jest samorządową jednostką organizacyjną

• Samorządową instytucję kultury można uznać za samorządową jednostkę organizacyjną • Komisja rewizyjna organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego może kontrolować funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury • Nieuchronność kontroli gospodarki finansowej instytucji kultury ma znaczenie dla codziennej pracy instytucji i dyrektora