statut biblioteki

Wzorcowy statut biblioteki publicznej po nowelizacji przepisów

• Jeśli organizator nie dostosował jeszcze statutu biblioteki do nowych przepisów, warto aby z taką inicjatywą wystąpił dyrektor • Od 1 stycznia 2012 r. w statucie musi się znaleźć wskazanie źródeł finansowania działalności biblioteki • Warto przypilnować, aby w statucie nie znalazło się błędne stwierdzenie, że „biblioteka publiczna jest jednostką organizacyjną gminy”