statut

Jak zmienić statut instytucji kultury

• Zmiany w statucie instytucji kultury wprowadza się na zasadach właściwych nadawaniu statutu • Nowe zapisy w statucie wprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę • Zmiany te podlegają także wpisowi do rejestru

Nieprawidłowości w statutach instytucji kultury

• Bardzo często zdarza się, że statuty instytucji kultury są niezgodne z przepisami • Na straży poprawności zapisów w statucie stoi dyrektor • Przedstawiamy najczęściej pojawiające się uchybienia oraz sposoby ich naprawienia