stawki VAT

Stawka VAT na warsztaty wokalne

Ośrodek kultury planuje zorganizowanie warsztatów śpiewaczych ze znaną jurorką — odpłatne muzyczne talent show dla dorosłych z całej Polski — wraz z wyżywieniem i noclegiem.
Jaką stawkę VAT zastosować?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Stawka VAT na zajęcia w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury oferuje zajęcia, m.in. jogę, pilates, taekwondo (w tym rodzinne), dźwiękoczułość (relaksacja przy dźwiękach), fitbalet z pilatesem dla dorosłych (połączenie zajęć baletowych, fitnessu i pilates), gimnastyka artystyczna dla seniorów, robotyka i programowanie dla dzieci, warsztaty naukowe — eksperymenty dla dzieci, warsztaty dietetyczne.
Jaka jest prawidłowa stawka VAT (lub zwolnienie od VAT) na opisane zajęcia?

Organizacja wydarzenia na rzecz województwa a stawka VAT

Dom kultury podpisał umowę o współpracę z urzędem wojewódzkim, której przedmiotem jest:

  • zorganizowanie i zrealizowanie występu muzyków oraz prowadzącego podczas przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego,
  • przeprowadzenie wieczoru promocyjnego oraz usługa poligraficzna (zaprojektowanie oraz druk plakatów i zaproszeń), które stanowią upowszechnianie kultury,
  • przeprowadzenie gali, konkursu oraz spotkania autorskiego.

Czy w związku z tym dom kultury może wystawić na rzecz urzędu wojewódzkiego fakturę z zastosowaniem zwolnienia od VAT?

Opodatkowanie VAT sprzedaży przez instytucję kultury wyrobów ceramicznych

GOK, w którym działa pracownia ceramiczna, otrzymał zlecenie na wykonanie 500 sztuk rybek na rzecz lokalnej grupy rybackiej za odpłatnością i z udokumentowaniem fakturą VAT. GOK jest podatnikiem VAT, jednak wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie jest prowadzona inna działalność gospodarcza. Uzyskane ze sprzedaży rybek środki przeznaczone będą na zakup materiałów potrzebnych na ich wykonanie, tj. gliny, szkliw itp. Pracownia ceramiczna służy jedynie do przeprowadzania zajęć z dziećmi i nie prowadzi sprzedaży wyrobów ceramicznych, a sytuacja ta jest incydentalna.
Czy w tej sytuacji należy doliczyć VAT do wykonanych rybek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Czy można skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Opodatkowanie VAT współorganizacji koncertu przez instytucję kultury

Dyrektor instytucji kultury podpisał umowę na zorganizowanie koncertu, w której instytucja występuje jako współorganizator. Z umowy wynika, że współorganizator zabezpiecza i zapewnia nagłośnienie i oprawę świetlną podczas koncertu. Płatność za tę usługę odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez współorganizatora. Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Czy dyrektor mógł podpisać taką umowę?
Czy instytucja kultury może wystawić fakturę na taką usługę?

Wynajem sceny mobilnej

Samorządowa instytucja kultury jest współorganizatorem niebiletowanego wydarzenia. Impreza ta odbywać się będzie w miejscowości, w której znajduje się siedziba drugiej współorganizującej imprezę gminnej instytucji kultury. W trakcie imprezy występować będą nieodpłatnie zespoły taneczne i wokalne z instytucji kultury.
Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też może to być usługa zwolniona z VAT?
Czy gdyby instytucja odpłatnie wynajęła jedynie scenę mobilną innej instytucji kultury na imprezę niebiletowaną, to należy zastosować stawkę 23% VAT, czy zwolnienie z VAT?
Czy odpłatność imprezy ma znaczenie przy fakturowaniu za usługę wynajmu sceny?

Stawka VAT na piknik promujący szczepienia przeciw COVID-19 oraz program artystyczny

Miejski ośrodek kultury i sportu (MOKiS) zawarł umowę z urzędem miasta (UM) na organizację pikników wraz z zapewnieniem programów artystycznych. W trakcie wydarzenia prowadzone będą szczepienia przeciw COVID-19 oraz działania promujące szczepienia. MOKiS w umowie z UM zobowiązuje się do zapewnienia: reklamy w radiu, konferansjera, dmuchańców dla dzieci, małej gastronomii, zachęcania do szczepień poprzez np. rozdawanie ulotek, balonów propagujących szczepienia. Za organizację pikników MOKiS wystawi fakturę.
Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Wynajem lokalu przez instytucję kultury

Instytucja kultury niebędąca podatnikiem VAT chce wynająć lokal osobie prywatnej, która świadczy usługi niezwiązane z kulturą. Środki pochodzące z wynajmu instytucja planuje przeznaczyć na cele statutowe. Miesięczny przychód z najmu wynosi około 200–300 zł miesięcznie.
Czy instytucja może wynająć lokal w taki sposób?
Czy wynajem jest zwolniony z VAT?

Usługa przewodnika nabywana wraz z biletem wstępu do muzeum a zwolnienie od VAT

Poza wstępem muzeum umożliwia dodatkowo wykupienie usługi przewodnika po wystawie. Usługa ta dostępna jest tylko po wykupieniu biletu.
Czy do usługi przewodnika można zastosować zwolnienie od VAT?

Opodatkowanie VAT zajęć teatralnych świadczonych na zlecenie innej instytucji

Samorządowa instytucja kultury planuje zorganizować dla instytucji kościelnej pożytku publicznego usługę pod nazwą „teatralne zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z oprowadzaniem po teatrze”. Nie są to warsztaty sensu stricto. Za usługę instytucja wystawi fakturę.
Czy instytucja może zastosować do takiej usługi zwolnienie z VAT?

Stawka VAT na kino plenerowe

Dom kultury będący czynnym podatnikiem VAT organizuje kino plenerowe. Wstęp na wydarzenie jest biletowany.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży biletów?