staże praktykanckie

Ewidencja czasu pracy ucznia praktycznej nauki zawodu

Instytucja zatrudnia uczniów praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Na przykład w trzeciej klasie w ciągu tygodnia uczeń przebywa dwa dni w szkole, a trzy dni na praktykach.
Jak ma wyglądać karta ewidencji czasu pracy ucznia?
Czy w ewidencji czasu pracy należy uzupełniać tylko dni, w których odbywa się praktyka, a resztę dni wykreślić?
A może wpisywać w ewidencji czasu pracy 8 godzin pracy również wtedy, gdy uczeń przebywa w szkole?

Staże letnie w instytucji kultury — jak je zorganizować z pożytkiem dla instytucji i samego zainteresowanego

  • Rekrutacja stażystów to proces, któremu warto poświęcić uwagę
  • Pokolenie Y też chce pracować i mieć cel swojej pracy
  • Włączenie we wspólne aktywności oznacza większą satysfakcję

Staże w instytucjach kultury – jak sprawić, aby przynosiły jak najwięcej korzyści obu stronom?

• Mimo że są najczęściej bezpłatne, staże powinny przynosić korzyści zarówno instytucji, jak i samemu stażyście • Nie wolno traktować stażysty jedynie jako pracownika biurowego do obsługi ksero • Przed przyjęciem stażysty do instytucji warto nakreślić plan jego działań na czas stażu i skrupulatnie rozliczać go z osiągnięć

Korzyści z przyjęcia praktykantów w instytucji kultury

• Przyjęcie na praktykę daje szansę sprawdzenia przyszłych pracowników i wydłuża czas próby • Instytucja kultury może przyjmować osoby z ogłoszenia lub przyjmować tych, którzy sami się zgłoszą • O przyjęciu na praktykę decyduje ukończone gimnazjum i wiek nieprzekraczający 30 lat