staże praktykanckie

Staże letnie w instytucji kultury — jak je zorganizować z pożytkiem dla instytucji i samego zainteresowanego

  • Rekrutacja stażystów to proces, któremu warto poświęcić uwagę
  • Pokolenie Y też chce pracować i mieć cel swojej pracy
  • Włączenie we wspólne aktywności oznacza większą satysfakcję

Staże w instytucjach kultury – jak sprawić, aby przynosiły jak najwięcej korzyści obu stronom?

• Mimo że są najczęściej bezpłatne, staże powinny przynosić korzyści zarówno instytucji, jak i samemu stażyście • Nie wolno traktować stażysty jedynie jako pracownika biurowego do obsługi ksero • Przed przyjęciem stażysty do instytucji warto nakreślić plan jego działań na czas stażu i skrupulatnie rozliczać go z osiągnięć

Korzyści z przyjęcia praktykantów w instytucji kultury

• Przyjęcie na praktykę daje szansę sprawdzenia przyszłych pracowników i wydłuża czas próby • Instytucja kultury może przyjmować osoby z ogłoszenia lub przyjmować tych, którzy sami się zgłoszą • O przyjęciu na praktykę decyduje ukończone gimnazjum i wiek nieprzekraczający 30 lat