strona internetowa

Udostępnienie nagrań z wykorzystaniem obcych utworów na stronie internetowej

Instytucja kultury prowadzi zajęcia wokalne.
Czy można udostępniać na stronie internetowej nagranie z koncertu wykonanego przez uczestników zajęć bez limitu terminu oglądalności (korzystanie ze współczesnych utworów, muzyka z filmów)?
Czy trzeba zawierać umowę licencyjną z ZAiKS-em na konkretny okres?

Nowe zasady obowiązkowego informowania o dofinansowaniu zadań ze środków publicznych

Instytucja kultury korzysta z dofinansowania ze środków publicznych.
Na czym polega nowy obowiązek informacyjny związany z takim dofinansowaniem?

Instytucja kultury jako internetowy celebryta

 • W czasach, gdy niemal każdy ma dostęp do Internetu przez 24 godziny na dobę, nie może zabraknąć widoczności instytucji kultury w sieci
 • Pandemia sprawiła, że część działalności instytucji kultury przeniosła się wprost do Internetu, a w szczególności do mediów społecznościowych
 • Tworzenie internetowego wizerunku instytucji kultury jest działaniem czasochłonnym i warto, aby zajął się tym dobrze przygotowany pracownik

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w instytucji kultury

Czy przepisy Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej) dotyczą samorządowych instytucji kultury?
Czy instytucja kultury musi udostępnić w mediach społecznościowych, np. na swojej stronie na Facebooku, deklarację dostępności?

Customer experience na stronach internetowych instytucji kultury — co to jest i jak je dobrze kształtować?

 • Doświadczenie klienta — czym jest i czy jest ważne dla instytucji kultury?
 • Co zrobić, aby wizytówka instytucji, jaką jest strona internetowa, pozostawiała dobre wrażenie?
 • Internet nie jest najważniejszy — co jeszcze kształtuje doświadczenia odbiorców działań instytucji kultury?

Instytucja kultury jako pracodawca — jak zarządzać jej wizerunkiem w sieci?

 • Warto uświadomić pracownikom, że ich prywatna aktywność w sieci może przełożyć się na opinię o instytucji kultury jako ich miejscu pracy
 • Trzeba zadbać, aby strona internetowa instytucji była zawsze aktualna, a blogi i konta w serwisach społecznościowych prowadzone na bieżąco
 • Ze specjalnych, dedykowanych pracodawcom i pracownikom portali, można się dowiedzieć, jaką opinię ma dana instytucja kultury jako miejsce pracy

Dostosowanie stron internetowych instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Co to znaczy, że serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 • Czy dotyczy to także strony internetowej małej biblioteki z gminy wiejskiej?
 • Jak sprawdzić, czy strona jest dostępna, skoro w bibliotece nie jest zatrudniony żaden informatyk?
 • Do kiedy trzeba wprowadzić zmiany?

Prowadzenie fanpage instytucji kultury na portalu społecznościowym a prawa autorskie

Dyrektor prowadził fanpage reprezentowanej przez siebie instytucji na portalu społecznościowym Facebook. Po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, mimo rozmów i próśb ustępujący dyrektor nie oddał hasła dostępu do profilu instytucji, uniemożliwiając nowemu dyrektorowi dalsze prowadzenie konta.
Czy można w tym przypadku zastosować art. 12 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo autorskie)?
Z przepisu tego wynika, że prawa majątkowe do tego, co pracownik wytwarza w ramach stosunku pracy, przysługują pracodawcy.

Dofinansowanie projektów galerii

Galeria na realizację zadania uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) w kwocie 70 000 zł, a pozostałą część w kwocie 13 000 zł sfinansowała z dochodów własnych.
W ramach tego zadania galeria:

 • kupiła 4 dzieła sztuki artystów polskich i zagranicznych na kwotę 78 000 zł (66 000 zł przeznaczono ze środków MKiDN i 12 000 zł z dochodów własnych galerii), a przy zapłacie za dzieło artysty zagranicznego powstały ujemne różnice kursowe na kwotę 297 zł;
 • zapłaciła honorarium w wysokości 5000 zł (4000 zł ze środków MKiDN i 1000 zł z dochodów własnych galerii) za projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich.

Jak zaksięgować:

 • wpływ dotacji z MKiDN na konto galerii (całą kwotę 70 000 zł czy tylko 66 000 zł),
 • zakup dzieł sztuki (całą kwotę 83 000 zł czy tylko 78 000 zł)?

Czy powstałe ujemne różnice kursowe należy doliczyć do wartości dzieła sztuki? Czy dzieła sztuki uznać za środki trwałe, a wykonanie strony internetowej za wartości niematerialne i prawne i amortyzować? Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym część zakupów sfinansowaną z dochodów własnych?

Najczęstsze błędy w budowie serwisów www instytucji kultury

• Warto przemyśleć koncepcję strony jeszcze przed jej wykonaniem • Należy zaplanować środki finansowe nie tylko na przygotowanie strony, ale również na jej późniejsze utrzymanie • Na stronie powinny się znaleźć informacje niezbędne dla odwiedzających

Własna strona www jako forma promocji instytucji kultury w Internecie

• Własna strona to dobra inwestycja • Zamieszczane na niej informacje powinny zachęcać internautów do współdziałania z instytucją • Warto podkreślić sposoby realizacji celów statutowych