surowce wtórne

Zniszczone książki biblioteka może oddać na makulaturę

Biblioteka, korzystająca ze zwolnienia z VAT, przeprowadziła selekcję księgozbioru. Wycofane (zniszczone) książki biblioteka planuje oddać do skupu na makulaturę.
W jaki sposób udokumentować tę operację?
Jak zaksięgować środki z uzyskane z oddanej makulatury i na podstawie jakich dokumentów?

Stawki VAT w pytaniach i odpowiedziach

  • Jeśli teatr organizuje spotkania okolicznościowe połączone z oglądaniem spektaklu, to całość usługi opodatkowuje stawką VAT 8%
  • Jeśli ośrodek kultury organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży na podstawie przepisów o systemie oświaty, to usługa ta jest zwolniona od VAT
  • W przypadku gdy biblioteka sprzedaje makulaturę, obowiązek podatkowy w VAT ciąży na nabywcy na zasadzie odwrotnego obciążenia