świadczenia wzajemne

Umowa z patronem medialnym

W porozumieniu z patronami medialnymi instytucja kultury prezentuje ich logo, a oni w zamian gwarantują jej udostępnienie czasu antenowego, prezentowanie jej publikacji itp. Jest to więc wymiana usług reklamowych.
Czy w takim przypadku jest to umowa barterowa?
Czy można takiej umowy nie zawierać i jej nie wyceniać?

Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C

  • W przypadku wykupienia polisy dla wolontariuszy po stronie ubezpieczonych przychód nie powstaje, ponieważ nie ma możliwości przypisania kwoty przychodu konkretnemu podatnikowi, zatem PIT-8C nie wstawia się
  • Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego wykazuje się nie w PIT-11, lecz w PIT-8C
  • Zdaniem Ministra Finansów umorzenie opłat za nieterminowy zwrot książek nie powoduje u czytelnika powstania przychodu w rozumieniu updof