świadczenie przedemerytalne

ZFŚS dla byłych pracowników — emerytów

Ośrodek kultury do 2011 r. wypłacał świadczenie urlopowe, a od 2012 r. został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i określono jego regulamin.
Czy osoby, które zakończyły stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w 2007 r. i na świadczenie przedemerytalne w 2003 r., są uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

Nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na świadczenie przedemerytalne

Pracownica domu kultury dostała wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy i reorganizacja). Odchodzi na świadczenie przedemerytalne — ma 55 lat oraz staż pracy 34 lata i 3 miesiące. Czy pracownica domu kultury ma prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy?