świadczenie przedemerytalne

Nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na świadczenie przedemerytalne

Pracownica domu kultury dostała wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy i reorganizacja). Odchodzi na świadczenie przedemerytalne — ma 55 lat oraz staż pracy 34 lata i 3 miesiące. Czy pracownica domu kultury ma prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy?