systemy płatności elektronicznej

Nieodpłatne świadczenie z Programu Polska Bezgotówkowa

Niedawno instytucja podpisała umowę na korzystanie z płatności terminalem. Przez pierwszy rok użytkowania terminalu zwolniona jest z opłaty prowizyjnej, która będzie za instytucję opłacana z Programu Polska Bezgotówkowa.
Co zrobić z taką fakturą za usługi terminalowe? Przyjąć ją w koszty i przychody?

Ewidencja wpłat za zajęcia dokonanych za pomocą PayU

Uczestnicy zajęć odbywających się w instytucji kultury dokonują wpłat online za pomocą serwisu PayU.
W jaki sposób zaksięgować te wpłaty oraz prowizje potrącane przez operatora płatności?
W której pozycji sprawozdania Rb-N wykazać saldo widniejące na koncie bankowym PayU?

Konto PayPal w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury prowadzi konto na serwisie społecznościowym Facebook. Korzysta również z płatnych usług oferowanych przez ten portal.
Czy może utworzyć konto PayPal w celu regulowania płatności na rzecz Facebooka z tego konta?
Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego?