teatr

Stawka VAT przy sprzedaży programu teatralnego

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży programu teatralnego?

Zakup usług kulturalnych od zagranicznego teatru

Instytucja kultury ma zamiar zaprosić na występ teatr z Francji. Teatr ten jest francuską instytucją kultury i nie prowadzi działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków. Teatr wystawi instytucji kultury fakturę za występ.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury powinna rozpoznać import usług i odprowadzić VAT z tego tytułu?

Świadczenia dla zagranicznych instytucji kultury

Teatr chce zawierać z innymi teatrami umowy, które dotyczą korzystania z ich twórczości artystycznej. Strony tych umów legitymują się rezydencją podatkową państw europejskich i nie osiągają zysku poprzez zakład w Polsce. Umowy będą realizowane m.in. poprzez organizowanie festiwalu teatralnego na terytorium Polski. Świadczenia dla zagranicznych teatrów z tytułu usług w ramach działalności widowiskowej, tj. udziału w festiwalu, będą finansowane ze środków publicznych. Czy polski teatr ma obowiązek odprowadzania podatku od świadczeń wypłacanych zagranicznym teatrom?

Nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze

Teatr zakupił od autora (osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej) prawa autorskie do korzystania ze scenariusza na okres 4 lat. Wartość umowy stanowi kwota 70 000 zł, którą teatr zapłacił w grudniu 2013 r. Na ile lat powinien być rozpisany plan amortyzacyjny i jak należy ustalić wartość początkową tych praw autorskich?

Czas pracy pracownika teatru a wynagrodzenie za urlop

Wynagrodzenie aktorów składa się ze składników stałych i składników zmiennych. Składniki zmienne to wynagrodzenie z tytułu nadgodzin i wynagrodzenie z tytułu wykonanej roli w przedstawieniu.
Średnią z wynagrodzeń zmiennych teatr liczy z ostatnich 12 miesięcy. Aktorzy pracują również w soboty, za które mogą odebrać czas wolny w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym (zgodnie z art. 26b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
W kartach ewidencji czasu pracy wykazywany jest czas pracy w dni robocze i dni wolne od pracy (w soboty), zaś zwolnienia lekarskie jako czas nieprzepracowany we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli).
Pracownik teatru przepracował w maju 2013 r. 120 godzin w dni robocze, 16 godzin w dni wolne od pracy (w soboty), 10 jako nadgodziny, odebrał 8 godzin wolnego za przepracowaną sobotę oraz chorował 7 dni od poniedziałku do niedzieli — 56 godzin. Jego czas pracy w maju wyniósł 146 godzin (120 + 16 + 10).
Z kolei w czerwcu pracował 72 godziny w dni robocze, 8 godzin w dni wolne od pracy (soboty) i odebrał z okresu rozliczeniowego 88 godzin wolnego za godziny przepracowane w soboty. Jego czas pracy w czerwcu wyniósł 80 godzin.
Który czas pracy wziąć do obliczenia wynagrodzenia za urlop — czy z karty ewidencji czasu pracy czy według wyliczenia, ile czasu powinien przepracować w danym miesiącu?

Teatr na festiwalu za granicą

Teatr zamierza wziąć udział w festiwalu w Niemczech i w Norwegii. Ma wystąpić tam ze swoim spektaklem. Za wykonane spektakle teatr otrzyma wynagrodzenie. Czy w związku z tym powinien zarejestrować się w Polsce jako podatnik VAT-UE? Z jaką stawką wystawić faktury i w jakich pozycjach deklaracji VAT wykazać tę sprzedaż?

Przerwa między spektaklami w teatrze

Teatr wystawia w niektóre dni tygodnia dwa spektakle. Przerwa między zakończeniem pierwszego a początkiem drugiego wynosi 1,5 godziny. Czy aktorzy i zespół realizatorów przedstawienia mają obowiązek przebywania w tym czasie w teatrze? Czy przerwę taką trzeba wliczyć do czasu pracy i naliczyć od niej wynagrodzenie?

Premiera spektaklu teatralnego a wydatki strukturalne

Czy wydatki związane z realizacją premier w danym roku są wydatkami strukturalnymi? Można się spotkać z różnymi zdaniami — jedni mówią, że tak, inni, że nie. Jaka jest Państwa opinia na ten temat?