teren działania instytucji kultury

Teren działania instytucji kultury w statucie

Według statutu gminnego ośrodka kultury terenem jego działania jest teren gminy. Jednak ośrodek chciałby podejmować działania także poza terenem gminy, np. brać udział w imprezach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych poza gminą. Czy w takim przypadku w statucie musi być zapis, że teren działania ośrodka nie ogranicza się do terenu gminy?