terminowe odprowadzanie podatków

Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatków

Jesteśmy płatnikiem, który terminowo wpłaca podatki. Na podstawie art. 28 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, płatnik może potrącić zryczałtowaną kwotę 0,3%. Czy instytucja kultury również może skorzystać z tego udogodnienia? W jaki sposób należy zarachować kwotę potrącaną? Na jaki cel może być przeznaczona zaoszczędzona kwota? Jakich podatków dotyczy ten przepis?