uchwała organizatora

Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie przez instytucję kultury

• Obowiązkiem instytucji kultury jest ujęcie w planie finansowym kosztów, a nie wydatków • Ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o działalności kulturalnej nie odnoszą się do zasad rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez organizatora samorządowej instytucji kultury • Aby pomóc instytucjom, organizatorzy najczęściej wydają zarządzenie lub uchwalają uchwałę, w której określają zasady i terminy rozliczenia dotacji

Biblioteka bez uchwały organizatora

Od lipca 2003 r. jestem dyrektorem biblioteki. Od 2000 r. biblioteka funkcjonuje jako instytucja
kultury, wcześniej była zakładem budżetowym. W Urzędzie Miasta i Gminy istniał rejestr instytucji kultury z odpowiednim wpisem, ale zaginął. W latach 1999–2000 nie podjęto uchwały powołującej bądź przekształcającej naszą bibliotekę w instytucję kultury, założono tylko rejestr. W urzędzie także nie ma odpowiedniej uchwały (ani jej kopii w dokumentach w bibliotece), zdaniem urzędników przekształcenie nastąpiło „automatycznie, z mocy ustawy”. Obecny burmistrz chce uporządkować sprawę, ale podjęcie aktualnie uchwały o powołaniu instytucji kultury, nadanie statutu i założenie rejestru, nie rozwiąże sytuacji ostatnich 11 lat. Na pewno będzie się to wiązało z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, dlatego proszę o jakiekolwiek sugestie i pomoc w naprawieniu problemu.