ujęcie przychodów z najmu

Moment ujęcia przychodów z najmu sali na imprezę sylwestrową w księgach rachunkowych

Gminny ośrodek kultury (GOK) prowadzi usługi najmu sal pod imprezy okolicznościowe, w tym wieczorek sylwestrowy. Płatność za wynajem następuje 7 dni po odbytej imprezie i jest dokumentowana na kasie fiskalnej.
Do którego roku należy przypisać przychód z tytułu najmu sali na imprezę sylwestrową 2017/2018: do roku 2017 czy do 2018?