ujemny wynik finansowy

Strata finansowa

Biblioteka publiczna w poprzednich latach realizowała dużą inwestycję, od której jest obecnie generowana duża strata finansowa, powiększa ją również amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków własnych biblioteki. Instytucja kultury jest finansowana głównie dotacją podmiotową organizatora, która rozliczna jest na podstawie faktycznych wydatków. W związku z tym co roku powstaje duża strata finansowa, która pokrywana jest z funduszu instytucji kultury. Obecnie wysokość funduszu nie pozwala na pełne pokrycie straty.

  • Z czego należy sfinansować stratę i jak powinna wyglądać ewidencja tych operacji?

Planowanie kosztów większych niż przychody

Pytanie dotyczy ujęcia w planie finansowym amortyzacji nakładów inwestycyjnych poniesionych przed 2012 r. Nasza instytucja wykazuje ją w kosztach i ujmuje ją w planie finansowym — a nie ma równoległego zapisu do przychodów. Takich środków mamy sporo i będziemy je amortyzować jeszcze przez wiele lat (m.in. budynki). Do tej pory zawsze planowaliśmy wyższe koszty (wynikające jedynie z amortyzacji środków, finansowanych w latach poprzednich) i organizator to akceptował. Wspólnie uzgadnialiśmy, że taka konstrukcja planu jest nieunikniona. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.