układ zbiorowy pracy

Nagroda za dobrze przepracowany rok

W bibliotece publicznej na koniec roku wypłacana jest nagroda za dobrze przepracowany rok. Warunki jej otrzymania określa regulamin wynagradzania. Jednym z wymogów jest praca w instytucji kultury od 1 grudnia do 30 listopada.
Czy osoba zatrudniona w bibliotece od 22 grudnia 2016 r. i pracująca do tej pory, do marca 2018 r., została słusznie pominięta przy przyznawaniu tej nagrody, pomimo przepracowanego całego roku kalendarzowego?

Regulamin wynagradzania w instytucjach kultury może być mniej korzystny niż ustawa o działalności kulturalnej

• Od 1 stycznia 2012 r. instytucje kultury nie mają obowiązku stosowania ustawy o działalności kulturalnej w zakresie rodzaju i wysokości świadczeń pieniężnych należnych jej pracownikom • Mniej korzystne dla pracowników postanowienia regulaminu wynagradzania wprowadza się poprzez wypowiedzenie im dotychczasowych warunków umowy o pracę • Jeśli instytucja wprowadzi w regulaminie wynagradzania niekorzystne dla pracowników zmiany, będą one dotyczyły także pracowników, których dotyczą przepisy ochronne ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków pracy lub płacy