umorzenie należności

Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika

Na podstawie wyroku sądu pracownik instytucji kultury ma naprawić szkodę poprzez wpłatę na rzecz pracodawcy zasądzonej kwoty. W maju wysłano do byłego pracownika wezwanie do zapłaty z terminem płatności na 30 czerwca 2017 r. Do chwili obecnej były pracownik nie wpłacił żadnej kwoty, natomiast niedawno złożył prośbę o rozłożenie na raty zaległej należności.
Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę na spłatę ratalną zaległości?
Co z odsetkami, jak naliczać i od kiedy?
Czy na tym etapie należy sprawę przekazać komornikowi?

Umarzanie należności w instytucji kultury

Pytanie dotyczy podstawy prawnej dla umarzania należności instytucji kultury. Instytucja ma dłużnika na niewielką kwotę (koszty sądowe przewyższają tę należność). Dłużnik jest nieosiągalny. Gmina ma własną uchwałę dotyczącą umarzania należności. Zawiera ona zapis, że dotyczy również jednostek podległych gminie. Jednak radca prawny gminy orzekł, że instytucje kultury nie są jednostkami podległymi i uchwała rady gminy w sprawie umarzania nie dotyczy instytucji kultury. Czy w związku z tym dyrektor musi napisać własne zarządzenie w tej sprawie?