umorzenie podatku od nieruchomości

Umorzenie podatku od nieruchomości

Organizator oddał samorządowej instytucji kultury w użyczenie nieodpłatnie część budynku do prowadzenia działalności gospodarczej.
Czy gmina, jako organizator instytucji kultury, może umorzyć jej podatek od nieruchomości?

Decyzja o umorzeniu podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych

W styczniu 2014 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości za grudzień 2013 r. Jak zaksięgować taką operację gospodarczą — w grudniu 2013 r. czy w styczniu 2014 r. pod datą otrzymania decyzji o umorzeniu podatku?