umowa agencyjna

Brak zwrotu zaliczki na usługi agencji artystycznej

Instytucja kultury w styczniu 2020 r. podpisała umowę z agencją artystyczną, a pod koniec lutego tamtego roku zapłaciła zaliczkę. Fakturę zaliczkową zaksięgowano: Wn 429 „Usługi obce” (analitycznie: „Organizacja koncertu”) / Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”. W związku z COVID-19 imprezy objęte umową zostały odwołane. Agencja pomimo wezwań nie zwróciła pieniędzy. W kwietniu 2021 r. instytucja wysłała przedsądowe wezwanie do zapłaty.
Jak zaksięgować na koniec 2020 r. brak zwrotu zaliczki?

Współpraca przy sprzedaży biletów

Instytucja kultury podejmuje współpracę z agencją, która chce zorganizować wydarzenie kulturalne w budynku instytucji kultury. Agencja sprzedaje instytucji kultury bilety na podstawie protokołu przekazania, aby instytucja mogła sprzedawać je u siebie w kasie i ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Rozliczenie imprezy następuje w dniu wydarzenia. Agencja wystawia fakturę instytucji kultury za sprzedane bilety, a instytucja kultury wystawia fakturę za wynajem sali oraz fakturę za prowizję za sprzedane bilety. W deklaracji VAT instytucja ujmuje VAT należny za sprzedane bilety według raportu fiskalnego, za wynajem oraz za prowizję od sprzedanych biletów, a odlicza sobie VAT naliczony za zakup biletów.
Czy takie rozliczenie jest prawidłowe?

Zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch?