umowa cywilna

Odpowiedzialność osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnej

Czy osoba zatrudniona na umowę-zlecenie przez ponad rok może być odpowiedzialna za środek trwały przez czas trwania umowy? Chodzi o projekty UE, przy których koordynatorzy są zatrudnieni na umowę-zlecenie i w ramach projektu zakupują środki trwałe i wyposażenie.

Zawieranie umów cywilnych – na co uważać, aby nie narazić się na zarzut obejścia prawa pracy?

• Instytucja może zawierać umowy cywilnoprawne, byle tylko ich postanowienia nie zmierzały do obchodzenia przepisów dotyczących stosunku pracy • Zaletą podpisania umowy cywilnej dla instytucji kultury jest to, że wypłaca wynagrodzenie za zadanie faktycznie wykonane • Praca osoby wykonującej w instytucji kultury zadania na podstawie umowy cywilnej, powinna być tak zorganizowana, aby nie była wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy

Dwie umowy cywilne na te same czynności

Czy dopuszczalne jest zawarcie dwóch umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie tych samych czynności w tym samym okresie? Działania te są współfinansowane z dwóch źródeł środków publicznych.