umowa komisu

Nabywanie obrazów i rękodzieła od twórców ludowych w instytucji kultury

Instytucja kultury zamierza kupować obrazy i wyroby rękodzieła wykonane przez lokalnych artystów — najczęściej są to osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

  • W jaki sposób kupować te przedmioty, aby móc je później sprzedać i zaewidencjonować na kasie fiskalnej?
  • Czy z artystą można podpisać umowę komisową, a jeśli przedmiot zostanie sprzedany, wystawić umowę o dzieło?
  • Czy instytucja kultury ma obowiązek potrącać zaliczki na podatek od należności uzyskanych ze sprzedaży rękodzieła?

Pośrednictwo w sprzedaży biletów na obce wydarzenia artystyczne

Instytucja kultury — czynny podatnik VAT — planuje sprzedawać bilety na spektakle, koncerty czy występy kabaretów za niewielkim wynagrodzeniem w formie marży. Nie jest organizatorem tych wydarzeń artystycznych. W jaki sposób instytucja może sprzedawać bilety na występy obce? Czy jedyną formą jest sprzedaż komisowa? Jak najkorzystniej sporządzić umowy i w jaki sposób wyglądałaby ewidencja księgowa?

Jakich błędów instytucje kultury powinny unikać w umowach komisu?

• Aby instytucja kultury mogła zawrzeć umowę komisu jako komisant, w jej statucie musi być zapis o możliwości prowadzenia przez nią działalności gospodarczej • Za sprzedaż rzeczy przyjętej w komis instytucji należy się wynagrodzenie • W umowie trzeba zwrócić szczególną uwagę na określone przez komitenta pola eksploatacji dzieła będącego przedmiotem komisu