umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług tylko na czas oznaczony

Instytucja kultury od 20 lat wydaje czasopismo. W 2012 r. zawarła umowę z drukarnią o świadczenie usług na czas nieokreślony. Instytucja obawia się, że rozwiązując teraz umowę z wieloletnim dostawcą, nie otrzyma już tak korzystnej oferty (oprócz druku gazety drukarnia zapewniała szereg innych usług m.in. odbiór materiałów redakcyjnych oraz kolportaż wydrukowanych gazet).
Czy nowy dyrektor instytucji kultury ma obowiązek rozwiązania zawartej na czas nieokreślony umowy lub wprowadzenia do niej aneksu, aby była to umowa na czas określony — zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?