umowa o współpracy

Współpraca przy wystawie w domu kultury

Ośrodek kultury wystawił makietę z klocków LEGO® jako letnią atrakcję dla dzieci. W zamian za udostępnienie wystawy na miesiąc, ośrodek kultury kupił dla jej właściciela zestaw klocków LEGO® za około 500 zł.
Jak należy rozliczyć taki zakup?
Czy trzeba naliczyć podatek dochodowy (w jakiej wysokości) i wystawić PIT właścicielowi makiety?

Czy współorganizacja wydarzenia jest świadczeniem usług?

Muzeum zawiera porozumienia z innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych, wystaw, wernisaży, konferencji itd., w ramach których ponosi koszty związane m.in. z obsługą pracowników instytucji, przewozem dzieł własnym środkiem transportu, przygotowaniem ekspozycji, aranżacji, przygotowaniem sali. Współorganizator i partner przedsięwzięcia — również instytucja kultury — zobowiązuje się do promocji, pokrycia kosztów projektów graficznych, rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu oraz koordynacji organizacji wydarzenia. Koszty ponoszone przez strony porozumienia zostały wycenione w tej samej wartości, są równoważne.
Czy tego typu współpraca podlega obowiązkowi fakturowania jako świadczenie usług wzajemnych na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy też w tym przypadku zobowiązania stron nie mają na celu świadczenia usług wzajemnych na rzecz partnera, a celem jest realizacja wspólnego celu — współorganizacji imprezy?

Współpraca biblioteki i szkoły w organizacji imprez kulturalnych

Biblioteka od wielu lat współpracuje z prywatną szkołą tańca. Współpraca ta zaowocowała wieloma ciekawymi imprezami okolicznościowymi, jak np. Walentynki, jubileusz biblioteki, Dzień Kobiet itd. Biblioteka działa na terenie małej miejscowości, w której brakuje dużych przedsiębiorstw, chętnie włączających się w sponsoring. Szkoła tańca chciałaby zorganizować ogólnopolski turniej, który wymaga jednak zaangażowania środków finansowych i ludzi. Impreza taka wymaga również zakupienia nagród dla zwycięzców, wynajęcia oświetlenia, nagłośnienia, parkietu itp.
W jaki sposób miejska biblioteka publiczna mogłaby włączyć się w organizację takiego przedsięwzięcia, czy np. jako sponsor? Czy w pewnym zakresie może współfinansować turniej tańca towarzyskiego?

Umowa o współpracy z organizacją pozarządową

• Możliwość współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowej muszą przewidywać statuty tych podmiotów • Umowa może dotyczyć realizacji określonego projektu lub współpracy obliczonej na dłuższy czas • Umowę zawsze podpisują osoby upoważnione do reprezentowania instytucji i organizacji

Realizacja projektów wspólnie z organizacjami non profit

• Aby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, można zacząć od wymiany informacji i konsultacji z lokalnymi organizacjami działającymi na polu kultury • Aby przedsięwzięcie się udało i mogło przebiec bez nieporozumień, obie strony powinny jasno i konkretnie określić powody, dla jakich chcą współpracować, i cel, jaki sobie wyznaczają, oraz wskazać obowiązki każdej ze stron • W przypadku gdy instytucja kultury i organizacja pozarządowa realizują wspólny projekt najczęściej podpisują umowę o współpracy partnerskiej