umowa terminowa

Umowy terminowe a świadectwo pracy

Pracownikowi instytucji kultury niedługo kończy się umowa o pracę na czas określony i rozpocznie on od następnego dnia pracę na podstawie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

  • Czy w takim przypadku instytucja kultury musi wydać pracownikowi świadectwo pracy?
  • Czy za niewykorzystany urlop pracownika należy mu wypłacić ekwiwalent, czy ten urlop można przenieść do rozliczenia w kolejnej umowie o pracę (skoro jest ciągłość zatrudnienia)?
  • Jeżeli przeniesienie urlopu jest możliwe, to jak zapisać to w świadectwie pracy?