umowy terminowe

Zawieranie umów na dostawę mediów na okres dłuższy niż rok

Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów, tj. Internet, energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki, czynsze itp. na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?