unikanie podwójnego opodatkowania

Zwrot kosztów pobytu osobie zagranicznej w ramach realizacji projektu

Instytucja kultury organizuje i finansuje — w ramach projektu dofinansowywanego z dotacji MKiDN — koszty pobytu (tj. przejazdu, wyżywienia i noclegów) kilku osobom z Ukrainy, które są partnerami w tym projekcie. Nie zawarto z tymi osobami żadnych umów.
Czy te świadczenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Od czego zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku?

Import usług z USA

Ośrodek kultury, który jest czynnym podatnikiem VAT, zakupił w 2016 r. usługę koncertową artystki, która ma zarejestrowaną działalność w USA (wystawiła rachunek).
Czy usługę taką należało wykazać w deklaracji VAT-7 ze stawką „ZW”?
Czy na instytucji kultury spoczywają jeszcze inne obowiązki związane z nabyciem zagranicznej usługi kulturalnej?

Świadczenia dla zagranicznych instytucji kultury

Teatr chce zawierać z innymi teatrami umowy, które dotyczą korzystania z ich twórczości artystycznej. Strony tych umów legitymują się rezydencją podatkową państw europejskich i nie osiągają zysku poprzez zakład w Polsce. Umowy będą realizowane m.in. poprzez organizowanie festiwalu teatralnego na terytorium Polski. Świadczenia dla zagranicznych teatrów z tytułu usług w ramach działalności widowiskowej, tj. udziału w festiwalu, będą finansowane ze środków publicznych. Czy polski teatr ma obowiązek odprowadzania podatku od świadczeń wypłacanych zagranicznym teatrom?