urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny w miesięcznej karcie pracy

Czy w miesięcznej karcie pracy należy wykazać godziny za urlop bezpłatny?

Urlopy bezpłatne w instytucjach kultury

• Pracownikowi instytucji kultury udziela się urlopu bezpłatnego tylko na jego pisemny wniosek • Dyrektor instytucji nie musi uzasadniać przyczyny odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego • Szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego jest urlop bezpłatny udzielany w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, na który pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie