urlop macierzyński

Umowa-zlecenie podczas urlopu rodzicielskiego

Czy pracownika instytucji kultury, który przebywa na urlopie macierzyńskim, można zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia?
Czy zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim wpłynie na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Co po urlopie macierzyńskim: urlop wypoczynkowy czy rodzicielski?

Czy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie urlop rodzicielski, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości płatny jest urlop rodzicielski?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Urlop macierzyński i urlop wychowawczy a dodatek stażowy

Pytania dotyczą dodatku stażowego, o którym mowa w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania).

  • Pracownica, która do 31 maja 2015 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, w grudniu 2014 r. przekroczyła 5 lat stażu pracy. Czy nabyła ona prawo do dodatku za wieloletnią pracę?
  • Pracownik dostarczył świadectwo pracy z okresem zatrudnienia od 1 sierpnia 2002 r. do 8 października 2005 r., z tym, że od 1 stycznia 2004 r. do końca umowy o pracę przebywał na urlopie wychowawczym. Jaki jest staż uprawniający pracownika do dodatku stażowego oraz do nagrody jubileuszowej?

Czas pracy w miesiącu ze świętami ustawowo wolnymi od pracy

Jak rozpisać miesięczną ewidencję czasu pracy dla pracownicy muzeum przebywającej na urlopie macierzyńskim w miesiącu, w którym są święta ustawowo wolne od pracy, np. 1 i 3 maja? Muzeum ma ustalone dyżury w niedzielę (za ten dzień pracownicy mają wolne w poniedziałek). Jak postąpić w sytuacji kiedy pracownik był na dyżurze np. 8 czerwca 2014 r., w Zielone Świątki? Czy poza wolnym poniedziałkiem należy mu się jeszcze jeden dodatkowy dzień za pracę w święto?

Składanie wniosków o nowe urlopy dla rodziców a powrót do pracy w instytucji

• Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego na podstawie jednego wniosku złożonego nie później niż 14 dni po porodzie może zrezygnować ze swoich uprawnień i wrócić do pracy • Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na podstawie dwóch oddzielnych, następujących po sobie wniosków nie mogą z nich zrezygnować i muszą wykorzystać urlopy zgodnie z wnioskiem • Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego wspólnie, ale to znacznie skraca czas opieki nad dzieckiem

Nowe urlopy dla rodziców — pracowników instytucji kultury

• Ostatnia zmiana Kodeksu pracy zapewniła rodzicom dłuższy dodatkowy urlop macierzyński oraz nowy rodzaj płatnego urlopu dla pracowników rodziców — urlop rodzicielski • Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze • Z wydłużonego okresu płatnej opieki nad dzieckiem będą mogli skorzystać pracownicy nie tylko planujący rodzicielstwo, ale także korzystający obecnie z urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego)

Obniżenie etatu czy urlop wychowawczy pracownika instytucji kultury?

• Instytucja kultury jako pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie etatu • Pracownik może wielokrotnie składać wniosek i wskazywać w nim różne okresy i obniżone wymiary czasu pracy, byleby tylko łączny czas obniżenia etatu nie przekraczał 3 lat, a etat nie był obniżony o więcej niż połowę • Pracownicy z obniżonym etatem są chronieni przed zwolnieniem w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu

Dyrektor ośrodka kultury powołany w drodze konkursu

Jestem dyrektorką gminnego ośrodka kultury. Na to stanowisko zostałam powołana w drodze konkursu na czas określony, tj. na 2 lata. Okres ten upływa w sierpniu tego roku. W połowie maja urodziłam dziecko i zaczęłam wykorzystywać urlop macierzyński. Czy wójt może ogłosić konkurs na dyrektora i pozbawić mnie w ten sposób pracy?

Prawo pracownika instytucji kultury do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

• Pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury mogą korzystać ze szczególnych uprawnień rodzicielskich także wtedy, gdy nie są biologicznymi rodzicami dziecka • Przysługuje im prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego • Orzeczenie sądu to podstawa przy ubieganiu się o urlop