urlop rodzicielski

Zakończenie okresu powołania dyrektora na urlopie rodzicielskim

Pracownica gminnego ośrodka kultury zatrudniona od lutego 2009 r. jako instruktor na czas nieokreślony, od 1 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko dyrektora na trzy lata. Umowa na stanowisku instruktora nie została w żaden sposób zakończona, nie otrzymała też żadnego świadectwa pracy. Obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim do końca lipca, a następnie planuje odebrać zaległy urlop wypoczynkowy i wrócić powołana przez wójta po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń na stanowisku dyrektora od 1 września 2021 r.
Czy podstawą wyliczenia urlopu powinno być wynagrodzenie pracownicy na stanowisku instruktora czy dyrektora?
Czy należy jej się ekwiwalent za urlop na stanowisku dyrektora, skoro powołanie się skończyło?

Zwolnienie pracownicy po urlopie rodzicielskim

1 czerwca 2021 r. pracownicy instytucji kultury kończy się urlop rodzicielski. W czasie jej nieobecności miała miejsce zmiana organizacyjna i obecnie w strukturze organizacyjnej nie ma stanowiska, na którym pracowała. Dyrektor może zaproponować pracownicy pracę na stanowisku kasjera w wymiarze 1/2 etatu. Pracownica posiada do wykorzystania zaległe urlopy wypoczynkowe.
Jak przygotować wypowiedzenie zmieniające i kiedy je doręczyć pracownicy, aby uniknąć sporu i postępowania przed sądem?

Obowiązkowy urlop macierzyński

Księgowa, zatrudniona w instytucji kultury na ¼ etatu oraz u innego pracodawcy na cały etat, urodziła dziecko.
Czy pracownica może korzystać z urlopu macierzyńskiego tylko u drugiego pracodawcy, a w instytucji nadal prowadzić księgowość?

Umowa-zlecenie podczas urlopu rodzicielskiego

Czy pracownika instytucji kultury, który przebywa na urlopie macierzyńskim, można zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia?
Czy zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim wpłynie na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Co po urlopie macierzyńskim: urlop wypoczynkowy czy rodzicielski?

Czy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie urlop rodzicielski, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości płatny jest urlop rodzicielski?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Pracownik po urlopie rodzicielskim

Pracownik instytucji przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 września 2016 r.
W jakim terminie powinien zawiadomić pracodawcę o tym, czy wraca do pracy, czy będzie korzystać z urlopu wychowawczego?

Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

  • Pracownik ma teraz więcej czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  • Obecnie pracownik może podzielić urlop ojcowski na 2 części albo wykorzystać go w całości
  • Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, pracownik musi złożyć wniosek o określonej treści i dołączyć odpowiednie dokumenty, co wynika z odrębnych przepisów

Przechowywanie oświadczenia ojca dziecka w aktach osobowych pracownicy

W której części akt osobowych instytucja kultury powinna przechowywać oświadczenie ojca dziecka w sprawie braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku pracownicy?

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pewien okres była nieobecna w pracy.

  • 30 kwietnia–16 września 2014 r. — urlop macierzyński
  • 17 września–28 października 2014 r. — urlop macierzyński dodatkowy
  • 29 października 2014 r.–28 kwietnia 2015 r. — urlop rodzicielski
  • 29–30 kwietnia 2015 r. — urlop wypoczynkowy

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownicy za kwiecień 2015 r., jeśli otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł?

Praca u innego pracodawcy w czasie urlopu rodzicielskiego w instytucji kultury

Pracownica instytucji kultury przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 maja 2015 r. W lutym podjęła pracę na ¾ etatu u innego pracodawcy.

  • Czy musi rezygnować z urlopu rodzicielskiego w instytucji i również powrócić do pracy?
  • Czy na podjęcie pracy u innego pracodawcy wymagana jest zgoda dyrektora instytucji?

Wypłata nagrody jubileuszowej

Pracownica instytucji kultury do czerwca br. przebywa na urlopie rodzicielskim. W tym miesiącu przypada jubileusz jej pracy (20-lecie). Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić na urlopie rodzicielskim czy dopiero po powrocie do pracy, czyli w czerwcu?