urlop rodzicielski

Obowiązkowy urlop macierzyński

Księgowa, zatrudniona w instytucji kultury na ¼ etatu oraz u innego pracodawcy na cały etat, urodziła dziecko.
Czy pracownica może korzystać z urlopu macierzyńskiego tylko u drugiego pracodawcy, a w instytucji nadal prowadzić księgowość?

Umowa-zlecenie podczas urlopu rodzicielskiego

Czy pracownika instytucji kultury, który przebywa na urlopie macierzyńskim, można zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia?
Czy zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim wpłynie na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Co po urlopie macierzyńskim: urlop wypoczynkowy czy rodzicielski?

Czy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie urlop rodzicielski, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości płatny jest urlop rodzicielski?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Pracownik po urlopie rodzicielskim

Pracownik instytucji przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 września 2016 r.
W jakim terminie powinien zawiadomić pracodawcę o tym, czy wraca do pracy, czy będzie korzystać z urlopu wychowawczego?

Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

  • Pracownik ma teraz więcej czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  • Obecnie pracownik może podzielić urlop ojcowski na 2 części albo wykorzystać go w całości
  • Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, pracownik musi złożyć wniosek o określonej treści i dołączyć odpowiednie dokumenty, co wynika z odrębnych przepisów

Przechowywanie oświadczenia ojca dziecka w aktach osobowych pracownicy

W której części akt osobowych instytucja kultury powinna przechowywać oświadczenie ojca dziecka w sprawie braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku pracownicy?

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pewien okres była nieobecna w pracy.

  • 30 kwietnia–16 września 2014 r. — urlop macierzyński
  • 17 września–28 października 2014 r. — urlop macierzyński dodatkowy
  • 29 października 2014 r.–28 kwietnia 2015 r. — urlop rodzicielski
  • 29–30 kwietnia 2015 r. — urlop wypoczynkowy

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownicy za kwiecień 2015 r., jeśli otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł?

Praca u innego pracodawcy w czasie urlopu rodzicielskiego w instytucji kultury

Pracownica instytucji kultury przebywa na urlopie rodzicielskim do 20 maja 2015 r. W lutym podjęła pracę na ¾ etatu u innego pracodawcy.

  • Czy musi rezygnować z urlopu rodzicielskiego w instytucji i również powrócić do pracy?
  • Czy na podjęcie pracy u innego pracodawcy wymagana jest zgoda dyrektora instytucji?

Wypłata nagrody jubileuszowej

Pracownica instytucji kultury do czerwca br. przebywa na urlopie rodzicielskim. W tym miesiącu przypada jubileusz jej pracy (20-lecie). Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić na urlopie rodzicielskim czy dopiero po powrocie do pracy, czyli w czerwcu?

Wyjazd służbowy pracownika łączącego część etatu z urlopem rodzicielskim

Pracownik muzeum łączy pracę na ½ etatu z urlopem rodzicielskim. Pracuje codziennie od 08:15 do 12:15 (4 godziny). Czy dyrektor muzeum może takiemu pracownikowi polecić wyjazd służbowy (delegację) od godziny 15:00?

Wykazanie pracownika na urlopie rodzicielskim w dokumentach ZUS

Biblioteka zatrudniała pracownicę na umowę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. Następnie przedłużono jej umowę do dnia porodu, tj. 4 czerwca 2013 r., i z tym dniem wydano świadectwo pracy, a dokumenty przekazano do ZUS. Biblioteka ponownie zatrudniła tę pracownicę na ½ etatu od 3 marca 2014 r., przy czym część tego czasu pokryła się z jej urlopem rodzicielskim (pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim łącznie do 2 czerwca 2014 r.). Biblioteka wykazywała pracownicę na ZUS RCA z kodem 01 10 00, ale czy powinna również wykazać pracownicę na ZUS RSA z kodem 01 10 00 i z kwotami zerowymi?