urlop uzupełniający

Kiedy pracownik instytucji kultury nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

• Pracownicy instytucji kultury, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy, nabywają prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku • W niektórych przypadkach pracownik nie nabędzie w instytucji kultury urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tylko w wymiarze proporcjonalnym • Urlop wypoczynkowy należy się tym pracownikom lub pracownicom instytucji kultury, którzy korzystają z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich