urząd skarbowy

Składanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Czy sprawozdanie finansowe, zatwierdzone przez organizatora, instytucja kultury ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego razem z zarządzeniem zatwierdzającym?

Kiedy urząd skarbowy może przeprowadzić czynności sprawdzające

• Czynności sprawdzające służą wyeliminowaniu oczywistych błędów i pomyłek • W razie stwierdzenia błędów merytorycznych organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie podatkowe • W ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może skorygować złożoną deklarację