usługa pomocnicza

Posiłki na półkoloniach ośrodka kultury to usługa pomocnicza

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) podczas wakacji organizował półkolonie dla dzieci. Udział w zajęciach podczas tych półkolonii był odpłatny. Dzieci podczas zajęć dostawały posiłki — pieczywo oraz obiad (na fakturze określono to jako usługa cateringowa). Zakup usługi cateringowej związany był ze sprzedażą opodatkowaną.
Czy przekazanie pieczywa i usługi cateringowej należy opodatkować VAT i zaewidencjonować w kasie fiskalnej?