usługi artystyczne

Zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne

• Aby zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki, trzeba mieć pewność, że zamówienia udzielić można tylko jednemu wykonawcy • Błędne przyjęcie, że na rynku nie ma innych wykonawców niż ten, którego instytucja zaprosiła do negocjacji, może spowodować zarzut nierównego traktowania wykonawców • Wykonawcami usług o charakterze artystycznym mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne, takie jak filharmonie, teatry czy agencje artystyczne