usługi kurierskie

Odliczenie podatku za usługi kurierskie dla muzeum

W celu promocji działań muzeum korzystamy z usług fi rmy kurierskiej (przewiezienie bannerów promocyjnych, plakatów itp.). Jesteśmy podatnikiem VAT. Czy możemy odliczyć VAT od usług kurierskich, skoro kurier wozi zarówno materiały promocyjne dotyczące imprez, które organizujemy w ramach działalności kulturalnej (statutowej), jak i działalności gospodarczej (wynajem sal muzeum na konferencje)?