usługi terminalowe

Nieodpłatne świadczenie z Programu Polska Bezgotówkowa

Niedawno instytucja podpisała umowę na korzystanie z płatności terminalem. Przez pierwszy rok użytkowania terminalu zwolniona jest z opłaty prowizyjnej, która będzie za instytucję opłacana z Programu Polska Bezgotówkowa.
Co zrobić z taką fakturą za usługi terminalowe? Przyjąć ją w koszty i przychody?