usługi zewnętrzne

Jak stosować outsourcing w instytucjach kultury?

• W instytucjach kultury można stosować outsourcing zarówno w obszarze działalności pomocniczej, jak i podstawowej • Zanim zapadnie decyzja, należy zrobić bilans potencjalnych korzyści i strat • Wydzielanie działalności może być dla pracowników szansą, a nie tylko zagrożeniem