usługi zwolnione od VAT

Jak policzyć limit zwolnienia podmiotowego?

Samorządowa instytucja kultury pobiera opłaty za naukę gry na gitarze, naukę baletu, warsztaty artystyczne, bilety wstępu na zabawy karnawałowe, wynajem sali ośrodków kultury na imprezy rodzinne bez świadczenia usług gastronomicznych oraz wycieczki.
Które z tych wpłat zaliczyć do wartości obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?

Stawka VAT na warsztaty filmowe

Instytucja kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Jej celem statutowym jest edukacja i upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT. W następnym roku zamierza zorganizować warsztaty, które będą związane z tematyką filmową: warsztaty scenariuszowe, zawodów filmowych czy grafiki 3D, a także warsztaty z animacji poklatkowej. Uczestnicy będą wnosili tzw. opłaty wpisowe, którymi instytucja sfinansuje wynagrodzenie prowadzącego.
Czy w przypadku organizacji takich warsztatów można mówić o dostarczaniu usług kulturalnych i zastosować zwolnienie z VAT?

Stawka VAT na usługi konserwacji zabytków

Instytucja kultury nabywa usługi konserwatorskie od osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Konserwator wystawił fakturę ze stawką zwolnioną od VAT.
Czy uzasadnione jest stosowanie w tej sytuacji zwolnienia od VAT?

Zajęcia taneczne i aerobik w ośrodku kultury a VAT

Ośrodek kultury świadczy usługi — zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz aerobik dla dorosłych. Jaką stawką należy je opodatkować?