ustawa deregulacyjna

Kwalifikacje bibliotekarzy po 23 sierpnia 2013 r.

Pytanie dotyczy kwalifikacji wymaganych od bibliotekarzy. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, które weszło w życie 27 grudnia 2012 r., od 23 sierpnia 2013 r. już nie obowiązuje. Na jakich przepisach oprzeć się więc przy zatrudnianiu bibliotekarzy? Czy bibliotekarze zatrudnieni na stanowisku, np. starszego bibliotekarza, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje w ciągu 9 lat od wejścia w życie tego nieobowiązującego już rozporządzenia?