ustawa o grach hazardowych

Jak legalnie zorganizować loterię fantową?

• Organizacja loterii na festynie lub pikniku wymaga co najmniej zgłoszenia w urzędzie celnym, a w przypadku wysokiej puli nagród uzyskania zezwolenia • Dochód z loterii instytucja musi przeznaczyć wyłącznie na cel społecznie użyteczny • Organizacja loterii bez zgłoszenia stanowi przestępstwo skarbowe