ustawa o podatku od towarów i usług

Chcesz odliczyć VAT, sprawdź kontrahenta

Jako samorządowa instytucja kultury liczymy się z każdym groszem i staramy się minimalizować nasze wydatki. Z tego też powodu na początku tego roku zakupiliśmy do naszego domu kultury artykuły biurowe po atrakcyjnej cenie. Zakupu dokonaliśmy przez Internet. Dopiero po fakcie okazało się, że sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. Czy odliczając podatek postąpiliśmy słusznie? Jak na przyszłość zabezpieczyć się przed taką nierzetelnością kontrahentów?

Obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej przez instytucję kultury

• Przy sprzedaży towaru lub usługi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą instytucja kultury jako podatnik VAT wystawia fakturę w terminie 7 dni • Osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej instytucja wystawia fakturę tylko na jej żądanie • Po 3 miesiącach od dnia sprzedaży wystawienie faktury zależy tylko od dobrej woli instytucji

Darowizna na rzecz i w imieniu ośrodka kultury a podatki

• Darowizna jako dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem usług kulturalnych jest zwolniona od VAT • Instytucje kultury otrzymujące książki w drodze darowizny mają obowiązek uiścić podatek na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych • Niekiedy instytucja kultury ma prawo odliczyć darowiznę

Miejsce świadczenia usług kulturalnych

• Określenie miejsca świadczenia jest konieczne, aby ustalić, gdzie dana usługa kulturalna jest opodatkowana • Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne wykonywanych na rzecz podatników jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają • Miejscem świadczenia pozostałych usług kulturalnych na rzecz podatników jest miejsce, gdzie odbiorca usługi ma siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności