uwłaszczenie

Lokale zajmowane przez instytucję kultury

Biblioteka zajmuje pierwsze i drugie piętro budynku należącego do organizatora (gmina jest właścicielem budynku i gruntu). Na parterze funkcjonują inne instytucje. Do budynku przylega ogrodzony plac. Biblioteka nie dysponuje żadną umową, a w jej statucie jest tylko zapis o użytkowaniu pomieszczeń i podany adres.
Czy organizator musi przekazać bibliotece pomieszczenia, w których znajduje się obecnie instytucja?
Czy przekazanie nieruchomości następuje tylko w momencie utworzenia nowej instytucji kultury i jak art. 51 w związku z art. 56 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami) odnosi się do istniejących od dawna instytucji kultury?
Jak powinna wyglądać procedura przekazania przez organizatora nieruchomości na własność instytucji kultury?