uznanie praktyki na stanowisku pracy

Uznanie praktyki w księgowości zależy od indywidualnej decyzji dyrektora instytucji kultury

Księgowa ze studiami magisterskimi z ekonomii i studiami podyplomowymi z rachunkowości chce podjąć pracę w instytucji kultury na stanowisku głównego księgowego.
Przez 4 lata współpracowała ze stowarzyszeniem realizującym projekty na podstawie umowy-zlecenia jako specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych. Następnie podjęła pracę jako księgowa, wtedy też przez kilka miesięcy przebywała na chorobowym.

  • Czy ten okres można zaliczyć do stażu 3 lat pracy w księgowości?