użytkowanie bezpłatne

Oddanie instytucji kultury nieruchomości w bezpłatne użytkowanie — stanowisko Ministerstwa Finansów na pytanie redakcji Poradnika Instytucji Kultury

• W ostatnim czasie do redakcji Poradnika Instytucji Kultury wpłynęło wiele pytań o to, jak zakwalifikować nieruchomości (budynek wraz z gruntem) oddane w bezpłatne użytkowanie instytucji kultury • Aby pomóc instytucjom kultury w prawidłowym ujęciu tych składników majątku, redakcja zwróciła się do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie • Przedstawiamy argumenty redakcji i pełną treść odpowiedzi resortu finansów