VAT-R

Rejestracja podatnika VAT po terminie

Na początku 2016 r. główna księgowa instytucji kultury zorientowała się, że we wrześniu ubiegłego roku jej instytucja przekroczyła limit 150 000 zł i powinna być od tego momentu podatnikiem VAT.
Jak wybrnąć z tej sytuacji?
Czy wystarczy złożyć czynny żal i zapłacić należny podatek razem z odsetkami?

Kwota uwzględniana w limicie zwolnienia podmiotowego w VAT

Pytanie Instytucja kultury prowadzi kino i jej przychód brutto ze sprzedaży biletów na filmy wynosi w tym roku już 140 000 zł. Połową tego przychodu instytucja dzieli się z dystrybutorem filmów — jest to zapłata za wyświetlenie filmu. Instytucja nie jest podatnikiem VAT. Czy do kwoty 150 000 zł, której przekroczenie nakłada na instytucję obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT, […]

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez instytucje kultury

• Jeśli instytucja sprowadza do Polski towary z innego państwa członkowskiego UE, to po spełnieniu pewnych warunków dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia • Przed transakcją warto sprawdzić dostawcę towaru, np. w systemie VIES • W zależności od tego, czy kupiony towar zostanie wykorzystany do działalności instytucji kultury dającej prawo do odliczenia VAT naliczonego, jego kwota wynikająca z WNT może stanowić VAT naliczony do odliczenia lub nie

NIP europejski dla domu kultury

Czy dom kultury może wystąpić o NIP europejski, aby kupować instrumenty muzyczne w Unii Europejskiej?