VAT-UE

Refaktura w projekcie unijnym

Biblioteka otrzymała dotację z UE na działalność kulturalną na projekt realizowany w latach 2013–2015.
W 2013 r. biblioteka otrzymała 80% dotacji, pozostałe 20% zostanie refundowane po rozliczeniu całości projektu. Realizacja projektu polega m.in. na wyjazdach zagranicznych przedstawicieli biblioteki do partnerów tego projektu, a biblioteka będzie gościć partnerów z UE u siebie. Ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia, zorganizowanej konferencji, opłaca przewodnika, który oprowadza partnerów po mieście. Następnie na podstawie faktur wystawionych na bibliotekę instytucja wystawi partnerom faktury dokumentujące zwrot kosztów pobytu w Polsce.

  • Czy można pominąć konta kosztów i refakturowane wydatki ująć tylko na kontach rozrachunkowych czy rozliczeniowych?

Teatr na festiwalu za granicą

Teatr zamierza wziąć udział w festiwalu w Niemczech i w Norwegii. Ma wystąpić tam ze swoim spektaklem. Za wykonane spektakle teatr otrzyma wynagrodzenie. Czy w związku z tym powinien zarejestrować się w Polsce jako podatnik VAT-UE? Z jaką stawką wystawić faktury i w jakich pozycjach deklaracji VAT wykazać tę sprzedaż?