warsztaty

Cykliczne warsztaty w ramach działalności gospodarczej

Instytucja kultury chce podpisać umowę na prowadzenie warsztatów z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą z kodem PKD 93.29.B „Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana” (ręczne wykonywanie przedmiotów, hafty, rękodzieła, warsztaty, kursy, cykliczne zajęcia). Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatu to 100 zł na miesiąc.
Jaką umowę należy sporządzić (umowę-zlecenie, o dzieło, o świadczenie usług)?
Czy wiąże się z tym obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Czy trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek?

Warsztaty muzyczne przeprowadzone przez solistę z zagranicy a VAT

Instytucja kultury podmiotowo zwolniona z VAT otrzymała fakturę z Czech za przeprowadzenie warsztatów dla działającej w instytucji orkiestry dętej. Przedmiotem usługi były warsztaty muzyczne — czeski solista przygotowywał orkiestrę do występu. Warsztaty dla uczestników były bezpłatne.
Czy usługa przeprowadzenia warsztatów jest usługą kulturalną, czy też usługą szkoleniową?
Czy zakup takiej usługi stanowi import usług zwolniony z VAT, czy też objęty stawką VAT 23%?

Stawka VAT na warsztaty wokalne

Ośrodek kultury planuje zorganizowanie warsztatów śpiewaczych ze znaną jurorką — odpłatne muzyczne talent show dla dorosłych z całej Polski — wraz z wyżywieniem i noclegiem.
Jaką stawkę VAT zastosować?

Stawka VAT na warsztaty online

Instytucja organizuje warsztaty kulturalne online, które odbywają się na żywo, w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mają podczas tych warsztatów możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym za pomocą popularnej aplikacji służącej do porozumiewania się na odległość.
Jaką stawkę VAT zastosować do takich warsztatów?

Stawka VAT na warsztaty i najem

Pytania dotyczą stosowania stawki VAT w działalności instytucji kultury.
Czy prowadzone przez instytucję kultury zajęcia dla dzieci: teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczne oraz publiczne występy zespołów (np. zespołu ludowego) są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy wynajem dla zewnętrznej firmy (która organizuje swój koncert poza budynkiem instytucji kultury) sprzętu muzycznego, oświetlenia, nagłośnienia opodatkowany jest stawką VAT 23%, czy też można korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?
Czy jeśli firma ta organizuje koncert w budynku instytucji kultury, to można korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, czy tak jak wynajem opodatkować stawką VAT 23%?

Przeprowadzenie warsztatów: dzieło czy umowa-zlecenie?

Instytucja kultury zamierza zorganizować warsztaty, które nie będą miały cyklicznego charakteru i trwają 2 godziny.
Jaką umowę zawrzeć z osobą, która zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów kreatywnych na podstawie opracowanego własnego scenariusza?
Czy będzie to umowa o dzieło z 50% uzyskania przychodu, czy umowa-zlecenie z 50% uzyskania przychodów z ewidencją godzin?