wartość gruntu

Wartość gruntu otrzymanego w bezpłatne użytkowanie w księgach rachunkowych

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy grunt w bezpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony. Wartość gruntu w akcie notarialnym została podana w wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym. Oprócz aktu instytucja otrzymała również dowód PT, w którym wartość gruntu podana jest w wartości księgowej. Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych przyjęcie gruntu?