wartość nieruchomości

Darowizna nieruchomości

Biblioteka otrzymała na własne potrzeby nieruchomość od gminy w formie darowizny. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym. Dodatkowo z urzędu gminy biblioteka otrzymała protokół zdawczo-odbiorczy (PT), na którym wartości budynku oraz gruntu są zupełnie inne. Który dokument powinien być podstawą ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych biblioteki?